ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการสายงานผู้บริหาร(ผอ.กองช่าง) 
-:- ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจัางประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
-:- ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 
-:- สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดทำร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564-2570
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบเตียงสนามภายในศูนย์พักคอยตำบลสระพัง โดยทีมงาน นายก อบจ .ชัยภูมิ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำที่จุดคัดกรองโควิด(บ้านนายม)
ประชุมสมัยวิสามัญ เรี่องการขออนุญาติสร้างวัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกส่งน้ำด่านคัดกรองโควิด(บ้านนายม) พร้อมทั้งตรวจเช็คถังภัยแล้ง ม.7 บ้านถนนกลาง
ส่งมอบอาหารเสริม(นม)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านถนนกลางหมู่ที่7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนหันหมู่ที่3วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายม 
-:- ราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม 
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองมั่งและหนองสระพังหมู่ที่4และบ้านสระพังหมู่ที่1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.อ่างเก็บน้ำโศกเดือนห้า
วัดหงส์ทอง หมู่ที่.8
วัดเดิมพันธ์ หมู่ที่.3


-:- ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการสายงานผู้บริหาร(ผอ.กองช่าง) 
-:- ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2562 
-:- การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งรายงานประเภทวิชาการ 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลากรเพื่อสรรหรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูิมปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดชัยภูิมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
348
เดือนที่แล้ว
508
ปีนี้
5,656
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
8,220
ไอพี ของคุณ
3.238.248.200
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 6 22 348 508 5,656 2,564 8,220 3.238.248.200