ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- ศูนย์บริการคนพิการตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
-:- แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่่ 40  
-:- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" 
-:- ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 
-:- รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น 
-:- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2564 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการสายงานผู้บริหาร(ผอ.กองช่าง) 
-:- ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจัางประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง