ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ19 ต.ค. 2566
2ประกาศ อบต.สระพัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ 256616 ต.ค. 2566
3ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง5 ต.ค. 2566
4คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 ต.ค. 2566
5ประกาศ อบต.สระพัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25672 ต.ค. 2566
6ประกาศ อบต.สระพัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672 ต.ค. 2566
7ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256614 ก.ค. 2566
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังประจำปีงลบประมาณ 256611 ก.ค. 2566
9ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น27 มิ.ย. 2566
10ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น19 พ.ค. 2566
11ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสระพัง28 พ.ย. 2565
12กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่25 พ.ย. 2565
13แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบ ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง25 พ.ย. 2565
14คำสั่งแต่งตั้้งบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึี่งพิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังประจำปีงบประมาณ 256612 ต.ค. 2565
15การประกาศใช้ข้อบังคับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(บ้านถนนกลาง)19 ก.ค. 2565
16แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง22 มี.ค. 2565
17กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารและการมอบหมายงานการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1 เม.ย. 2564
18มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน1 เม.ย. 2564
19แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา1 เม.ย. 2564
20มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง15 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
588
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
27,973
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
59,783
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 22 75 588 2,711 27,973 19,048 59,783 18.205.26.39