ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
การฝึกอบรม "โครงการ To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด" ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระพัง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

วันที่ 17 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น.นายพีระพงษ์  สิทธิโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการ To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด" ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระพัง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง

17 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมสัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้ความรู้และพัฒนาตนเองให้กับสมาชิกและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังและผู้ที่สนใจเข้าอบรม

13 กันยายน 2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสามพาด,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านสามพาด หมู่ที่ 5 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

23 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านดอนหัน หมู่ที่่ 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

20 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านสระพัง หมู่ที่่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

19 กรกฎาคม 2565

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ หมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
29 มิถุนายน 2565

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
29 มิถุนายน 2565

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
28 มิถุนายน 2565

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
28 มิถุนายน 2565

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ หมู่ที่ 7 บ้านถนนกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
27 มิถุนายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ หมู่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ ราย นางม่าย ยัญศรี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 2 เพื่อประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ นำไปประกอบในการประมาณการราคาวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ

24 มิถุนายน 2565

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ หมู่ที่ 8 บ้านนายม,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
24 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
3,351
เดือนที่แล้ว
3,968
ปีนี้
17,194
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
29,956
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 41 81 3,351 3,968 17,194 10,198 29,956 44.201.99.222