ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
 • แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 14 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 
 • วัตถุประสงค์ 
 •        เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมวันเด็ก
 •        เพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษของแต่ละคน
 •        เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เด็ก ผู้ปกครองเด็ก องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเป็นการประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน          
 •        เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติ
 •        เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
 •        เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
14 มกราคม 2566

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
 • แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ระยะเวลาดำเนินการ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565   
 • วัตถุประสงค์
 •        เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา
 •        เพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมอบพวงมาลัยให้แก่มารดาของตน ระลึกในพระคุณของแม่
12 สิงหาคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (2 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
588
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
27,973
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
59,783
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 22 75 588 2,711 27,973 19,048 59,783 18.205.26.39