ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

26 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสามพาด,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านสามพาด หมู่ที่ 5  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดย ท่านนายก พีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระลายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ ร่วมกับจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

23 กรกฎาคม 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
29 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
28 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
27 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
24 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
23 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
22 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
21 มิถุนายน 2565

งานป้องกันฯออกพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
21 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำโรงเรียนบ้านถนนกลาง เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินการจัดส่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านถนนกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในโรงเรียน

20 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำถังภัยแล้ง หมู่ที่ 7 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
20 มิถุนายน 2565

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

นายพีระพงษ์  สิทธิโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง พร้อมประธานสภาและคณะผู้บริหาร ได้ออกพื้นที่มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ถัง และให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

08 มิถุนายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
3,351
เดือนที่แล้ว
3,968
ปีนี้
17,194
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
29,956
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 42 81 3,351 3,968 17,194 10,198 29,956 44.201.99.222