ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

หมู่8 บ้านนายม ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

22 พฤศจิกายน 2565

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

หมู่ 6 บ้านนาน้อย ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

22 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
21 พฤศจิกายน 2565

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

หมู่5 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

21 พฤศจิกายน 2565

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

หมู่ที่ 7 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

21 พฤศจิกายน 2565

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

หมู่ที่ 4 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

18 พฤศจิกายน 2565

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

18 พฤศจิกายน 2565

การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
10 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนตุลาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
25 กรกฎาคม 2565

กองสวัสดิการ อบต.สระพัง ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ มอบค่าพาหนะเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ กรณี นางสมจิตร ถือสมบัติ บ้านสระพัง หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
28 มิถุนายน 2565

ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลงพื้นที่ดูงานถนนคอนกรีต ม.9 บ้านหนองทุ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
27 มิถุนายน 2565

ศูนย์บริการคนพิการตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
08 มิถุนายน 2565

แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
22 มีนาคม 2565

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่่ 40 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
09 พฤศจิกายน 2564

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)