ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
อบรมให้ความรู้ในการเลี้้ยงดูลูกโดยใช้วินัยเชิงบวก ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกโดยใช้วินัยเชิงบวกให้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 เมษายน 2565

20 เมษายน 2565

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
11 เมษายน 2565

สสจ.ชัยภูมิ ประชุมประชาสัมพันธ์การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

อบต.สระพัง นำโดยท่านนายกพีระพงษ์ สิทธิโคตร พร้อมด้วยบุลากร อบต.สระพังร่วมกันทาสีรั้วสำนักงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ส่งน้ำภัยแล้งบ้านสระพัง หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2565

กองการศึกษา อบต.สระพัง ส่งอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 4 โรงเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังสมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 -2570),องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
24 มกราคม 2565

วันที่21/01/65 เวลา 07.00 น.  นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ อสม.,อปพร.,ผู้นำชุมชน.ส.อบต.ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ณ บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 7 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น                                                                         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว               ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
21 มกราคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังแถลงนโยบายต่อสภา,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
10 มกราคม 2565

เปิดประชุมสภาครั้งแรก 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยก่อนเข้าห้องประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาทุกคน ได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19 )

05 มกราคม 2565

รับสมัครสมาชิกอบต.นายกอบต.ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังทำการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

15 ตุลาคม 2564

วันเเรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
11 ตุลาคม 2564

ออกพื้นที่จัดออกภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
30 กันยายน 2564

ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดทำร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564-2570 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
07 กันยายน 2564

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบเตียงสนามภายในศูนย์พักคอยตำบลสระพัง โดยทีมงาน นายก อบจ .ชัยภูมิ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
07 กันยายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (49 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
544
เดือนที่แล้ว
611
ปีนี้
3,019
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
15,781
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 1 28 544 611 3,019 10,198 15,781 3.235.176.80