ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารวันเเรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
11 ตุลาคม 2564

ออกพื้นที่จัดออกภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
30 กันยายน 2564

ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดทำร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564-2570 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
07 กันยายน 2564

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบเตียงสนามภายในศูนย์พักคอยตำบลสระพัง โดยทีมงาน นายก อบจ .ชัยภูมิ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
07 กันยายน 2564

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำที่จุดคัดกรองโควิด(บ้านนายม),องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
06 กันยายน 2564

ประชุมสมัยวิสามัญ เรี่องการขออนุญาติสร้างวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
05 กันยายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกส่งน้ำด่านคัดกรองโควิด(บ้านนายม) พร้อมทั้งตรวจเช็คถังภัยแล้ง  ม.7 บ้านถนนกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
01 กันยายน 2564

ส่งมอบอาหารเสริม(นม),องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 งบกลาง สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โคนมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

14 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติเชื้อโควิด-19 (covid-19) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพังหมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 9

14 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังได้ดำเนินกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด -19 (Covid-19) พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลสระพัง หมู่ที่ 7 ,8 และหมู่ที่ 6

11 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค (หน้ากากอนามัย)ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัง หมู่ที่ 1,4 และ 5

09 มิถุนายน 2564

วิทยากรซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ไปเป็นวิทยากรซักซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา-19 (Covid-19) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง

09 มิถุนายน 2564

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายนางระเบียบ วรุณศรี ณ บ้านสระพังหมู่ที่ 1 ในกิจกรรมครั้งนี้มีทหารจากกองพันทหารขนส่งที่ 22 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมรื้อถอนบ้านผู้ประสบภัยครั้งนี้

08 มิถุนายน 2564

เตรียมแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังเตรียมพร้อมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมแจกจากหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

04 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านชาวบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

03 มิถุนายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (38 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,017
เดือนที่แล้ว
1,124
ปีนี้
7,449
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,013
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 9 37 1,017 1,124 7,449 2,564 10,013 3.236.253.192