ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบที่ 1 
-:- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลสระพัง(การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
การฝึกอบรม "โครงการ To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด" ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระพัง
โครงการฝึกอบรมสัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำปี 2565
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หมู่ที่ 8
กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสามพาด
กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม
กิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน และทำความสะอาดร่องน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ตรวจสอบพัสดุประจำปี 64 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านถนนกลางหมู่ที่7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนหันหมู่ที่3วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายม 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน อ่างเก็บน้ำโศกเดือนห้า
วัดหงส์ทอง หมู่ที่.8
วัดเดิมพันธ์ หมู่ที่.3


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2566 ลว.10 พฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่่นอื่น หรือช้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการสายงานผู้บริหาร(ผอ.กองช่าง) 
-:- ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2562 
-:- การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งรายงานประเภทวิชาการ 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลากรเพื่อสรรหรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูิมปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดชัยภูิมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
481
เดือนที่แล้ว
3,758
ปีนี้
18,082
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
30,844
ไอพี ของคุณ
44.192.52.167
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 10 46 481 3,758 18,082 10,198 30,844 44.192.52.167