ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254025 เม.ย. 2565
2พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255025 เม.ย. 2565
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 เม.ย. 2565
4พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253525 เม.ย. 2565
5พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 เม.ย. 2565
6พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256225 เม.ย. 2565
7พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 25 เม.ย. 2565
8ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 เม.ย. 2565
9หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2565
10พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค25 เม.ย. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
867
เดือนที่แล้ว
2,290
ปีนี้
10,742
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
23,504
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 128 106 867 2,290 10,742 10,198 23,504 3.236.52.68