ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราขการ พ.ศ.256316 มี.ค. 2565
2ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานนะที่สูงขึ้น พ.ศ. 256116 มี.ค. 2565
3ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่่มเติม ฉบับที่38 พ.ศ. 255816 มี.ค. 2565
4ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจัวหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255816 มี.ค. 2565
5แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ท 2 ) พ.ศ. 256316 มี.ค. 2565
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ16 มี.ค. 2565
7แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แ้ก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 49) พ.ศ. 256216 มี.ค. 2565
8แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แ้ก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45)16 มี.ค. 2565
9ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ16 มี.ค. 2565
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 256416 มี.ค. 2565
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
12ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เวลามาปฏิบัติราชการลา-มาสายประจำปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
13รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
14หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล15 มี.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
572
เดือนที่แล้ว
808
ปีนี้
3,855
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
16,617
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 10 12 572 808 3,855 10,198 16,617 44.192.47.87