ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนพฤษภาคม 2566  
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 
-:- ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าบ้านหนองทุ่ม หมู่ 9 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนเมษายน 2566 (เพิ่มเติม) 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนเมษายน 2566 
-:- โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2566 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนมีนาคม 2566  
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (รอบ 2) 
-:- ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้ิงถิ่นไทย
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
การจัดกิจกรรมหน่วยงานสะอาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2566
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2566และติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2565
การฝึกอบรม "โครงการ To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด" ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระพัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ตรวจสอบพัสดุประจำปี 64 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านถนนกลางหมู่ที่7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนหันหมู่ที่3วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน อ่างเก็บน้ำโศกเดือนห้า
วัดหงส์ทอง หมู่ที่.8
วัดเดิมพันธ์ หมู่ที่.3


-:- ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือช้าราชการประเภทอื่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2566 ลว.10 พฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่่นอื่น หรือช้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการสายงานผู้บริหาร(ผอ.กองช่าง) 
-:- ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2562 
-:- การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งรายงานประเภทวิชาการ 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลากรเพื่อสรรหรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูิมปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดชัยภูิมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
1,085
เดือนที่แล้ว
1,723
ปีนี้
10,701
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
42,511
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 2 115 1,085 1,723 10,701 19,048 42,511 3.237.16.173