ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกันยายน 2566 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนสิงหาคม 2566 (รอบ2) 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนสิงหาคม 2566 
-:- รับมอบนโยบายจากท้องถิ่่นจังหวัดชัยภูมิ 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม 2566 (รอบ2) 
-:-  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ภายใต้โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รายงานสรุปกิจจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี งบประมาณ 2566 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ภายใต้โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้ิงถิ่นไทย
กิจกรรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
การจัดกิจกรรมหน่วยงานสะอาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านถนนกลาง หมู่ที่7 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ตรวจสอบพัสดุประจำปี 64 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำบลสระพัง
อ่างเก็บน้ำโศกเดือนห้า
วัดหงส์ทอง หมู่ที่.8


-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือช้าราชการประเภทอื่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2566 ลว.10 พฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่่นอื่น หรือช้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการสายงานผู้บริหาร(ผอ.กองช่าง) 
-:- ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2562 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูิมปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดชัยภูิมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,396
ปีนี้
20,275
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
52,085
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 7 45 0 2,396 20,275 19,048 52,085 44.201.72.250