ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนางอรชร คำเวียง
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด
064-1282665


นางสาวอรนุช ปัถพี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
095-2596324


นางศิริขวัญ อินธิแสน
นักทรัพยากรบุคคล
080-1953415


พ.อ.ต.กิตติวุฒิ แก้วนัยจิตร์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
095-2362685


นายวจนพงษ์ พระชัย
นิติกร
065-8264285


นางปัทมา รินน้อย
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
084-4199980


นายเดชดำรงค์ เพิ่มผล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
096-9545469


นางสาวญาสุมินทร์ คามตะสิลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
097-2829273


นายเอี่ยว ภูศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย
098-22177193


นายชัยยุทธ เชื้อสระพัง
ตำแหน่ง : คนสวน
098-1812173


นายสุพัฒน์ ดิลกลาภ
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
081-6474135


นายเมืองแมน ชัยมาตร์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
093-9271656นายธีรศักดิ์ จำปาทอง
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
083-4329518


นายนพพร ผานาค
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
096-9620782


นางนธิดา แกสันเทียะ
แม่บ้าน
083-3707642


นายบุญถม ผลยิ่ง
ตำแหน่ง: ยาม


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
867
เดือนที่แล้ว
2,290
ปีนี้
10,742
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
23,504
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 128 106 867 2,290 10,742 10,198 23,504 3.236.52.68