ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนางอรชร คำเวียง
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอรนุช ปัถพี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณัฐพัชร์ คำเวียง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


พ.อ.ต.กิตติวุฒิ แก้วนัยจิตร์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางนธิดา แกสันเทียะ
ตำแหน่ง: แม่บ้าน


นายชัยยุทธ เชื้อสระพัง
ตำแหน่ง : คนสวน


นายสุพัฒน์ ดิลกลาภ
ตำแหน่ง: นักการภารโรง


นายบุญถม ผลยิ่ง
ตำแหน่ง: ยาม


นางศิริขวัญ ตะติฉิม
ตำแหน่ง:นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางปัทมา รินน้อย
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ


นายเดชดำรงค์ เพิ่มผล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
585
ปีนี้
4,857
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
7,421
ไอพี ของคุณ
18.204.48.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 3 20 57 585 4,857 2,564 7,421 18.204.48.69