ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
02 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
07 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
05 พฤษภาคม 2564

สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
25 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
16 พฤศจิกายน 2563

เบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
มีสัญชาติไทย
มีสมุดคู่มือคนพิการ
มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.
ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาดธนาคาร ธกส.
กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำนักงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังโทรศัพท์ : 0-4488-6309

 

30 ตุลาคม 2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง โทรศัพท์ : 0-4488-6309

 

30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร),องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
15 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
03 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
09 สิงหาคม 2562

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีพ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
24 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
24 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานประเภททั่วไปให้ตำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
24 ตุลาคม 2561

ประกาศ ใช้โครงสร้างกำหนดส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563),องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
30 ธันวาคม 2560

แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
09 ตุลาคม 2560

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
37
เดือนที่แล้ว
585
ปีนี้
4,837
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
7,401
ไอพี ของคุณ
18.204.48.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 20 22 37 585 4,837 2,564 7,401 18.204.48.69