เชิญร่วมงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2556

วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 2556
 ณ บ้านดอนหัน หมู่ 3